Konferencje

Spotkania pozwalające na zapoznanie studentów ze specjalistami z Państwa firmy. Mają one na celu poszerzenie wiedzy z danego zakresu technologicznego wśród uczestników konferencji oraz inspirowania ich do dalszego, samodzielnego kształcenia się. Są świetną okazją do promocji firmy wśród studentów oraz bezpośredni kontakt z nimi.